دستگاه کش لس TOPWISE T1

35،000،000 تومان
دستگاه کش لس TOPWISE T1 یک کارتخوان اندرویدی است که به صورتکش‌لس رومیزی قادر به انجام کارت به کارت و همه‌ خدمات بانکی