اطلاعات فردی

مشخصات فردی(ضروری)
تاریخ تولد(ضروری)
آدرس محل سکونت

اطلاعات فروشگاه

اطلاعات فروشگاه ( محل کسب ) خود را بر اساس اطلاعات وارد شده در سامانه کد مالیاتی وارد نمایید
این نام بر روی دستگاه پوز نمایش داده خواهد شد
به همراه کد شهر وارد نمایید

اطلاعات بانکی

تمامی فیلدها را با دقت کامل نمایید

بارگذاری مدارک

اسکن مدارک مورد نیاز را تا حدأکثر 2MB بارگذاری نمایید
انواع فایل های مجاز : jpg, حداکثر اندازه فایل: 2 MB.
انواع فایل های مجاز : jpg, حداکثر اندازه فایل: 2 MB.
انواع فایل های مجاز : jpg, حداکثر اندازه فایل: 2 MB.
در صورت نداشتن پردانه کسب می توانید فایل استشهاد را دانلود نمایید و بعد از پر کردن در همین قسمت آپلود نمایید
Reset signature Signature locked. Reset to sign again